Договір публічної оферти

Викладений Договір публічної оферти (надалі – «Договір») адресований невизначеному колу осіб, користувачам Lepta (інформаційно-телекомунікаційної системи соціального спрямування, доступної як мобільний застосунок Lepta у Google Play, App Store) та визначає порядок користування Lepta.

Юридична особа, що є власником Lepta, володіє всіма необхідними та достатніми правами для адміністрування та надання доступу до Lepta є Товариство з обмеженою відповідальністю «Лепта Текнолоджи» (ідентифікаційний код юридичної особи 44662659, далі – Товариство або Lepta).

Цей договір є публічним договором відповідно до чинного законодавства України. Вхід та реєстрація до Lepta є безумовним прийняттям (акцептом) до виконання цього Договору.

1.Визначення

1.1.Lepta – програмний продукт створена шляхом комп’ютерного програмування, призначена для надання послуг з організації процесу соціальної взаємодії  між користувачами, доступ до якої здійснюється за допомогою мобільного застосунку Lepta, який доступний для завантаження у Google Play та App Store, який надається для особистого використання користувачам.

1.2.Користувач — фізична особа, що має повну цивільну дієздатність, або неповну або обмежену цивільну дієздатність при наявності дозволу законного опікуна або піклувальника, та використовує Lepta без мети отримання прибутку.

1.3.Обліковий запис — сукупність інформації про користувача (особу, законним представником якої він є) й даних авторизації (номер телефону, пароль) внесених користувачем у Lepta під час реєстрації та протягом використання.

2.Загальні умови використання Lepta

2.1.Користуватися Lepta можуть тільки користувачі, що прийняли всі умови даного Договору, який розміщений у мобільному застосунку.

2.2.Перед початком використання Lepta користувач зобов’язаний ознайомитися з Договором та прийняти його умови.

2.3.Користувач може зареєструватися у Lepta створивши особистий обліковий запис або зареєструвати особу, законним представником якої він являється (діти, особи, щодо яких встановлено опіку тощо).

2.4.Реєстрація в Lepta можлива лише у випадку надання користувачем згоди на обробку його персональних даних (або персональних даних особи, законним представником якої він є).

2.5.Умови цього Договору поширюються на всіх користувачів Lepta.

2.6. Якщо користувач не погоджуєтеся з умовами цього Договору, він має відмовитись від використання Lepta.

3.Можливості Lepta

3.1.Lepta призначена для надання послуг з організації процесу соціальної взаємодії, яка направлена на максимально швидку та ефективну взаємодію і взаємодопомогу між користувачами із можливим залученням громадських та благодійних організацій, юридичних осіб та органів державної влади і місцевого самоврядування (далі – юридичні особи), які підлягають верифікації на умовах, визначених п. 4.9 цього Договору. Lepta надає майданчик, який за бажанням користувачів використовуватися для комунікації між ними та із залученими Lepta юридичними особами.

3.2.Користувачі самостійно обирають сервіси Lepta, які бажають використовувати та надаються Lepta. Наприклад: викладати оголошення щодо надання допомоги, розшуку фізичних осіб; звертатися до користувачів або залучених Lepta громадських та благодійних організацій, юридичних осіб та органів державної влади і місцевого самоврядування тощо.

3.3.Lepta зберігає інформацію, яка була внесена у систему користувачами особисто (в тому числі дії, вчинені користувачами у системі), або залученими Lepta юридичними особами, до яких звернувся користувач для отримання або надання допомоги, та які використовують Lepta.

3.4.Вся інформація, розміщена у Lepta, носить довідковий характер.

4.Права та обов’язки користувача Lepta

4.1.Діяльність Lepta спрямована на надання допомоги людям, які знаходяться у скрутних життєвих ситуаціях та потребують допомоги . Внесення неправдивої або неточної інформації у систему може мати серйозні наслідки для користувачів (особи, законним представником якої він є) у майбутньому. Саме тому ми закликаємо користувачів  бути відповідальними та негайно припинити використання Lepta, якщо Ви не готові виконувати викладені нижче умови:

– користувач Lepta гарантує, що ним будуть вноситись в Lepta виключно правдиві та актуальні дані;

– у випадку внесення інформації щодо надання або отримання допомоги, користувач підтверджує її правдивість та розуміння можливих негативних і небезпечних наслідків у разі внесення неправдивих відомостей;

– вся інформація, внесена у Lepta, буде підтримуватись користувачем у актуальному стані, тобто за потреби він буде змінювати або видаляти застарілу інформацію та вносити нові дані;

– користувач негайно повідомлятиме команду  Lepta про втрату або зміну номеру телефону (як засобів автентифікації Lepta);

– користувач підтверджує, що ним будуть вжиті всі можливі адекватні заходи для збереження у таємниці паролів для входу в Lepta та їх не передання тертім особам. До таких заходів відносяться: нерозголошення паролів третім особам, вхід у Lepta за допомогою безпечних пристроїв тощо;

– користувач підтверджує розуміння того, що він несе повну відповідальність за дії, які вчиняються в Lepta з використанням обраних ним засобів автентифікації (в тому числі номеру телефону);

– будь-які дії, здійснені з використанням облікового запису користувача, внесеного номеру телефону, вважаються здійсненими цим користувачем, якщо не буде доведено зворотного;

– у випадку припинення використання Lepta або небажання підтримувати інформацію в актуальному стані, користувач негайно подає заяву про видалення персональних даних шляхом відправки листа на нашу електронну пошту [email protected].

4.2. Якщо користувач вважає, що у Lepta є інформація, яка порушує його права (або особи, законним представником якої він є), користувач зобов’язаний повідомити про це Lepta і надати інформацію, яка підтверджує таке порушення.

4.3.Якщо Lepta буде отримано інформацію, що підтверджується відповідними доказами, про внесення у систему недостовірної інформації або інформації, яка порушує авторські і суміжні права, порушення при використанні Lepta цього Договору, використанні для реєстрації засобів зв’язку, що належать третім особам або реєстрації третіх осіб без достатніх повноважень, Lepta залишає за собою право без попереднього повідомлення заблокувати обліковий запис, щодо якого були виявлені такі відомості, на час проведення перевірки, а у разі виявлення порушень під час перевірки – видалити обліковий запис.

4.4.Для забезпечення якісної роботи Lepta можемо вводити обмеження щодо певних дій користувачів або їх кількості (наприклад, щодо кількості здійснення оголошень).

4.5. Lepta залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної користувачем без попередження, в разі:

– отримання обов’язкових до виконання рішень компетентних державних органів України або інших компетентних міжнародних інституцій;

– вимог власників (і/або уповноважених представників) прав інтелектуальної власності, в т.ч., але не обмежуючись, авторських і / або суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг і т.д., про припинення порушень його прав користувачем у мобільному застосунку Lepta, або у разі виявлення Lepta вказаних порушень самостійно;

– іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Lepta, юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням;

– виявлення інформації, яка заборонена до розміщення відповідно до чинного законодавства України;

– виявлення інформації, яка порушує права, ділову репутацію та дискредитує Lepta;

– виявлення інформації, яка може сприяти міжнаціональному розбрату; поширенню сепаратизму; закликає до насильства та/або порушення територіальної цілісності; інформує, підтримує або складає позитивне враження про країни, які здійснюють військову агресію по відношенню до України або інших держав, терористичні організації та держави, які здійснюють фінансування тероризму; тощо;

– публікації / розміщення номерів карткових рахунків або банківських реквізитів фізичних осіб та/або користувачів, та неверифікованих юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, тощо;

– видалення будь-якої інформації, яка на думку Lepta є непристойною, негативною, неприйнятною або підозрілою, тощо.

4.6. Lepta залишає за собою право, без попередження, видалити обліковий запис користувача, який здійснює розповсюдження інформації, визначеної у п 4.5 цього Договору.

4.7. Lepta не несе відповідальності за зміст інформації, внесеної користувачами під час використання мобільного застосунку  Lepta.

4.8 . Lepta не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Lepta.

4.9. Фізичні та/або юридичні особи, фізичні особи – підприємці, фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність і офіційні волонтери, іноземні або міжнародні організації тощо, які бажають співпрацювати з Lepta на партнерських умовах підлягають обов’язковій верифікації.

Верифікація здійснюється шляхом направлення звернення із зазначенням контактних даних, умов та напрямків співпраці із надання необхідних документів для верифікації на електронну адресу: [email protected].

Необхідними документами для верифікації можуть бути:

  • для фізичних осіб: паспорт, паспорт для виїзду за кордон, водійське посвідчення, ідентифікаційний код, тощо;
  • для фізичних осіб – підприємців: паспорт, ідентифікаційний код, документи про внесення такої особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, тощо:
  • для фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність: паспорт, ідентифікаційний код, документ, що підтверджує правовий статут такої особи та взяття її на облік податкового органу як платника податків, тощо;
  • для юридичних осіб: інформація керівника та органи управління, статут, документи про внесення такої особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та взяття її на облік до податкового органу, тощо.

Звертаємо  увагу, що вказаний перелік документів  не є вичерпним, і у разі необхідності, Lepta має право направити запит про надання додаткових документів та інформації.

Після отримання звернення про верифікацію, Lepta здійснює його розгляд протягом 30 календарних днів. За результатами розгляду звернення приймається рішення про визнання особи верифікованою або про відмову у верифікації.

5.Використання cookie та статистична інформації

5.1. Для зручності користувачів Lepta  використовує cookie. Cookie — це невеликі текстові файли, які зберігаються під час відвідування Вами майже всіх веб-сторінок та мобільного застосунку. Ці дані не можуть бути пов’язані з окремими користувачами, оскільки вони збираються анонімно.

5.2.Ці дані, необхідні для більш зручного використання Lepta., налаштування параметрів конфіденційності, безпечного пошуку, заповнення форм для полегшення реєстрації нових послуг та захисту даних користувача .

5.3.За допомогою cookie ми збираємо статистичну інформацію про використання Lepta, поліпшуємо користувацьке середовище, відстежуємо використання послуг або інструментів в онлайн форматі, кількість відвідувань та джерела трафіку.

5.4.Вся інформація, яку збирають файли cookie, є загальною по аудиторії, тобто дані не персоналізовані і 100% анонімні.

5.5.Користуватися Lepta можливо також без використання файлів cookie. Ви можете їх вимкнути в будь-який момент у Вашому пристрої або налаштувати відповідно до Ваших потреб.

5.6.Будь-які статистичні відомості, що нами збираються, є повністю анонімними та виключають можливість ідентифікації осіб, відомості про активність яких могла потрапити до такої статистики.

5.7.Ми можемо передавати анонімну інформацію про використання Lepta, актуальні потреби користувачів (необхідні послуги, сервіси тощо), кількість відвідувань тощо нашим партнерам для кращого розуміння потреб користувачів.

6.Інші умови

6.1. Lepta має право вносити зміни в даний Договір. Усі внесені до Договору зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Договору, розміщеної у мобільному застосунку.

6.2. Усі зміни до Договору набувають чинності з моменту їх публікації у мобільному застосунку. Використовуючи Lepta користувач підтверджує згоду з новими умовами Договору в редакції, що діє на момент використання Lepta.

6.3.Внесення у Lepta номеру телефону або інших засобів зв’язку означає надання користувачем Lepta права надсилати йому інформаційні повідомлення, тобто дзвінки, СМС тощо. Це необхідно для реєстрації, авторизації, підтвердження певних дій у Lepta або отримання інформації, яка може бути потрібною або цікавою користувачу у сфері діяльності ресурсу Lepta.

Приєднуйтесь — разом ми переможемо!

Команда Lepta